söndag, september 09, 2007

Apropå norska lokalvalen

"Vill du att Norge ska jobba för att FN ska styra världen?" *

På måndag ska Norges invånare besvara denna och liknande frågor genom att välja nya kommunpolitiker. Jag antar därför att första mötet i "bystyret" efter valet kommer ha följande agenda:
Agenda

§1 Asfaltering av gang- og sykkelsti
§2 FN:s rolle i verden
§3 Kaffe

Riksprägeln på den kommunala valrörelsen är ett erkänt problem och har föranlett en del debatt. Det handlar om kampanjernas innehåll men också om valdeltagande och legitimitet. En liknande diskussion har f.ö. också förts i Sverige men från motsatt utgångspunkt eftersom Sverige har gemensam valdag för alla nivåer. Två offentliga utredningar har kommit på tvåtusentalet som den intresserade kan ta del av här. Båda utredningarna använder respektive broderland som huvudsakligt jämförelseobjekt.

SOU 2001:65
NOU 2001:3

När det gäller frågan om tidpunkten för det norska valet vill majoriteten i den norska utredningen att man håller fast vid nuvarande ordning. Men ett av de alternativ som utredningen ventilerade vore enligt mig att föredra, nämligen fri valdag. Fri valdag innebär att kommunerna bestämmer tidpunkt för valet själva (dock med bibehållen mandatperiod på fyra år). Ett sådant system skulle ofelbart fokusera de lokala frågorna. Ingen rikspolitiker skulle bli frestad att lägga sig i med ovidkommande rikspolitiska argument. De lokala medierna skulle få ansvaret att täcka valet.

Kanske skulle valdeltagandet sjunka - men å andra sidan skulle väljarnas svar samsvara med politikernas frågor.


* Saxat från SV:s hemsida

Inga kommentarer: