onsdag, september 05, 2007

Kränkande bilder

Prästerik skriver bra om kränkande bilder - i förbindelse med Nerikes Allehandas publicering av Muhammed som rondellhund.
"Jämförelser har gjorts med motsvarande sk kränkande avbildningar av Jesus. Den stora skillnaden är som jag ser det att ingen bild kan bli mer kränkande än den verkliga händelsen med Jesus Kristus hängande på korset, uppspikad på grund av mänsklighetens ondska och hat. Något motsvarande vore naturligtvis otänkbart överfört på Muhammed, som segrade med svärdet i hand. Det är självklart kränkande att framställa honom på ett nedvärderande sätt. Men Jesus blev så förnedrad som en människa någonsin kan bli; ingen avbildning kan alltså göra det värre."

Inga kommentarer: