tisdag, oktober 23, 2007

Rädda det som räddas kan

Hur kan samma vänster som förfasas över att barn "tvingas gå i religiösa friskolor" samtidigt frånta andra barn deras allra mest grundläggande rättighet - en mamma och en pappa?

Bevara äktenskapet.nu

Inga kommentarer: