lördag, februari 09, 2008

EnhetKristen enhet kännetecknas av enhet trots skilda uppfattningar. Mänsklig enhet är beroende av organisation, deklarationer och att vi tycker lika.

Det kostar mig lite att bekänna enhet med någon långt borta men frågan är vem jag bjuder hem på fika. Kristen enhet är framför allt lokal. Det handlar om att älska min nästa när jag möter honom på gatan. Oavsett om det är en katolik, oks:are eller pingstvän.

Nu utesluter förstås inte det ena det andra men det vittnesbörd som världen förstår är kärlek - inte likriktning.


Inga kommentarer: