tisdag, april 22, 2008

Nätverksföretag

När ett företag ska etablera sig i ett område gör de marknadsundersökningar för att ta reda på tillgång (konkurranssituationen) och efterfrågan (kundunderlag, behov och intresse). Resultatet från undersökningen utgör grundlaget för om en etablering är lönsam och också hur den bör dimensioneras. Om företaget använder sig av uppsökande försäljning kan marknadsundersökningen t.ex. visa att det finns plats för tio säljare i området. Vidare är det rimligt att dela in området så att varje säljare får sitt eget geografiska distrikt. Detta för att de inte ska konkurrera med varandra. Ty vad kan vara värre än att knacka dörr en timme efter att din kollega har dammsugit området på kunder?

I ett nätverksföretag är allt detta satt ur spel. Möjligtvis gör grundaren av företaget en marknadsundersökning innan hon sätter igång sin verksamhet men därefter har företaget ingen kontroll över marknadssituationen. Ty ett av känntecknen på ett nätverksföretag är att rekryteringen av nya säljare är fullkomligt decentraliserad och utanför företagets kontroll. Företaget har därför ingen aning om när marknaden är mättad. Det har ingen aning om hur efterfrågan förhåller sig till tillgången. Varje säljare har full frihet att själv värva nya säljare.

Självklart kommer inte alla kunder bli säljare men lika självklart kommer marknaden bli mättad relativt snart. Lägg vidare märke till att den konsulent som värvar en ny säljare inte har förutsättning att uttala sig om vilka möjligheter som finns att tjäna pengar på marknaden. Hon kan inte veta något om det och kommer med nödvändighet för eller senare att ge sina systrar/kollegor/konkurrenter falska förhoppningar.

Det jag har sagt ovan gäller dessutom oberoende av om det finns några pyramideffekter i nätverksmodellen.

Om nätverksföretaget opererar utan några som helst inslag av pyramider skulle det därför vara ytterst oklokt att värva nya säljare eftersom varje ny säljare är en konkurrent mer än kollega. Kanske kan det finnas vissa stordriftsfördelar om konsulenterna hjälper varandra att betjäna marknaden men det är i de flesta fall begränsat när det inte handlar om produktion.

Därför använder de flesta (alla?) nätverksföretag också inslag av pyramider och provision baserad på subkonsulenters försäljning. I ett sådant läge ligger det i varje konsulents egenintresse att värva egna subkonsulenter. Ty den som väljer att basera sin intäkt endast på egen försäljning kommer se sin marknad krympa för varje vecka som går- eftersom kollegorna undergräver marknaden genom att ständigt värva nya konkurrenter.

Som konsulent i ett nätverksföretag har du alltså alternativet mellan att förr eller senare lura andra till ett säkert förlustföretagande eller försöka överleva på en evigt krympande marknad. Känner du överhuvudtaget någon som tjänar en normal lön genom att sälja nätverksföretagets produkter utan att ha andra säljare under sig?

Det finns många andra argument mot nätverksförsäljning men detta borde räcka.

3 kommentarer:

Arvid sa...

Godt sagt, Anders. Ved et par tilfeller har jeg blitt forsøkt vervet, men skjønte heldigvis av flere grunner at dette ikke var noe for meg.
Ved ett tilfelle var det til og med et menighetsmedlem som til og med påberopte seg åndelig ledelse i vervingsforsøket.
Fremtidsproduktene som skulle selges, er det neppe mange som har kjøpt i de årene som har gått siden denne hendelsen.

Anonym sa...

A good article. Would you happen to know, if there are any sites or blogs in Sweden or Norway dedicated to anti-MLM/pyramid/ponzi schemes? We have had here in Finland for the past few months a lot of news on ponzis due to the fall of Wincapita/Winclub. I was interested in seeing how the situation is in our neighbouring countries.

Vantage sa...

Ett grundläggande fel:
Ett nätverksföretag är INTE detsamma som en pyramidstruktur.
Jag driver själv ett företag som är nätverksbaserat, det har itne det minsta att göra med strukturförsäljning och dylikt utan syftar bara på att ha de bästa ressurserna tillgängliga när de behövs, medans de löpande kostnaderna hålls så låga som möjligt.
Jag änvänder mig av advokater, ekonomer, marknadsförare, Pr- och reklamspecialister och mycket mera.
Alla är självständiga, arbetar däremot projektvis und taket av vårat nätverk, då också som officiella representanter.

Du skapar genom ditt ordval faran att de - i all regel relativt oseriösa - pyramidmodeller du här beskriver även kastar ett dåligt ljus på de "äkta" nätverksföretag som arbetar på ett fullkomligt annat sätt.

Detta var bara något jag tyckte skulle klarställas.