torsdag, oktober 15, 2009

Vanvettsaffär


Den här tesilen ropade jag in på auktion i Ålsta kapell i Närke för 25-30 år sedan. Det var nog en vanvettsaffär då men har sedemera kommit väl till pass. Historien ville nämligen att jag ett tiotal år senare skulle slå mina tepåsar ihop med en tedrickande kvinna som ville ta silen till sitt hjärta. Så kan det gå. Vid samma auktion köpte jag även granen i kyrkan för tio öre. Den skänkte jag emellertid genast tillbaka. Ja, så kunde det gå till på auktion i Ålsta. (Detta var f.ö. min sista bloggidé. Nu måste jag vända högen och börja om från början.)

2 kommentarer:

Rune Lundblad sa...

Har du verkligen köpt den där tesilen i Ålsta? Var du med på granauktionen? Den köptes och skänktes många gånger till sist köpte vaktmästaren den och så blev den ved.

Anders Lundblad sa...

100% sant, eller åtminstone 90. Det kan hända att händelserna inte inträffade samma år. Men uttrycket "vid samma auktion" kan ju tolkas på olika sätt.