torsdag, december 31, 2009

2010

"Kärnkraftens användning i Sverige är fastställd av riksdagen efter den rådgivande folkomröstningen i kärnkraftsfrågan. Högst tolv reaktorer får användas under sin tekniska livslängd. Senast år 2010 skall den sista reaktorn avvecklas."
Det är lätt att fatta beslut om sådant som ligger långt fram i tiden. Citatet ovan är från en proposition 1980 efter kärnkraftsomröstningen - som jag f.ö. endast minns pga nejsidans solknapp. Bra logga är viktigt. Någon som minns vad Linje 1 och 2 hade för slogans/symboler? Avveckling med förnuft, kanske?
Ja, ja, politikerna som fattade beslutet 1980 tyckte nog att det kändes tryggt med 2010. Av dagens riksdagsledamöter tror jag att det endast var nuvarande talmannen, Per Westberg, som satt i riksdagen när beslutet om avveckling fattades - resten är borta ur leken. Och av väljarna i folkomröstningen torde många vara döda - de yngsta är idag ca 48 år.

Detta väcker f.ö. en del principiella frågor om demokratiska besluts livslängd. Och hur demokratiskt det överhuvudtaget är att fatta beslut vars konsekvenser sträcker sig bortom den egna livstiden. Se där, något att bita i för extremdemokrater och värdenihilister.

Men bibeln säger att vi inte bör flytta råmärken som våra fäder rest, en princip som konservatismen traditionellt har haft som utgångspunkt. Folket består inte bara av de nu levande, utan även av våra förfäder och våra barn. Alla förändringar måste ta också dessa i beaktande.

I klimatdebatten talar man ju annars ofta om framtida generationer, vilket arv vi lämnar efter oss. Men jag undrar vilken skillnad det är mellan redan döda och ännu inte födda människor?

Inga kommentarer: