torsdag, november 11, 2010

Kort om kyrkan del 6

Under Roms imperialistiska kejsare fick vi transnationella påvekyrkan. Under 1500-talets nationalstater uppstod lutherska statskyrkor. Under folkrörelsernas 1800-tal bildades föreningskyrkor. Under SAS-Carlzons 80-tal startades visionsstyrda församlingar.

Kyrkans ledningsmodeller är helt enkelt en spegling av vår samtid. Mer bibliskt än så blir det nog tyvärr inte :) Eller också är det just anpassningen som är den bibliska modellen.

Inga kommentarer: