söndag, april 24, 2011

Glad påsk!

Vad ljus över griften!
Han lever, o fröjd!
Fullkomnad är skriften,
O salighets höjd!
Från himmelen hälsad
Han framgår i glans,
Var själ kan bli frälsad,
ty segern är Hans.
Bortvältad är stenen och inseglet bräckt,
Och vakten har flytt för Hans Andes fläkt,
Och avgrunden bävar.
Halleluja!
(F.M. Franzén)

Inga kommentarer: