lördag, november 12, 2011

Jesaja kommenterar eurokrisen


Inte konstigt att Grekland och Italien har svårt att hitta villiga ledare. Ty vem vill ta hand om en ruinhög?
 "Jag skall ge dem pojkar till furstar, nyckfullhet skall råda över dem. Av folket skall den ene förtrycka den andre, var och en sin nästa. Barnet skall sätta sig upp mot den gamle, den obetydlige mot den högt ansedde. När någon tar tag i sin bror i sin fars hus och säger: Du äger en mantel, bli du vår ledare. Tag du hand om denna ruinhög! då skall han ropa: Jag kan inte råda bot. I mitt hus finns varken bröd eller mantel. Sätt inte mig till ledare för folket." Jes 3:4-7

Inga kommentarer: