onsdag, april 18, 2012

Jag ser inget skäl till att sluta tro

Jag ser inget skäl till att sluta tro på Gud. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Då kan väl jag få lov att göra det också?

Men vad är det jag tror? Ja, inte på någon metod som gränsar till magi. Och inte på entusiasm med stängda ögon. Nej, jag tror på Jesus. Personen Jesus. Jag tror på Honom och det är Honom jag söker för hos Honom är livets fullhet.

Där - hos Jesus - kan du vila utan tanke på morgondagen. Hos Honom kan du somna utan rädsla och oro. Hos Honom får hela din varelse näring och liv. Han är vägen, sanningen och livet.

Psalm 16 (Svenska folkbibeln)

En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag flyr till dig.

Jag säger till HERREN: "Du är min Herre, för mig finns inget gott utom dig. De heliga som finns i landet, de härliga, hos dem har jag all min glädje."

De som jagar efter andra gudar får många bedrövelser. Jag vill inte offra deras drickoffer av blod eller ta deras namn på mina läppar.

HERREN är min del och min bägare, du är den som uppehåller min arvedel. En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett underbart arv har jag fått.

Jag vill välsigna HERREN, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta. Jag har alltid haft HERREN för ögonen, han är på min högra sida, jag skall inte vackla.

Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära, också min kropp får bo i trygghet. Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket, du skall ej låta din fromme se förgängelsen.

Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

Inga kommentarer: