onsdag, november 14, 2007

Galatisk lagiskhet

Vari bestod judaisternas lagiskhet i Galaterbrevet? Att de envisades med att inte stjäla pga sjunde budet? Knappast (och det är det väl ingen som tror heller). Men jag tror heller inte att det handlade om lagiskhet som vi vanligen använder ordet idag, nämligen att hålla diverse bud för att förtjäna Guds välsignelse.

Jag uppfattar att judaisternas lagiskhet bestod i en strävan efter att göra hedningar till judar. De ville att hedningarna skulle anamma de lagar som definierade en jude - i synnerhet omskärelsen. Judaisterna förespråkade inte att hedningarna skulle omskära sig "för att förtjäna något" - utan för att få del i förbundet.

Ty hur blev en jude frälst i GT? Genom lagen, omskärelsen eller offertjänsten? Och frågan kompliceras ytterligare eftersom lagen förskriver både omskärelse och offertjänst...

1 kommentar:

Anders Branderud sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.