torsdag, januari 08, 2009

Guds reaktion på ditt rop

Ps 18

Den här psalmen har överskriften Davids segersång och är ett härligt vittnesbörd. Låt mig ge några smakprov - men läs hela psalmen:

v 7-10
"I min nöd åkallade jag Herren, till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop till honom nådde hans öron. Då skalv jorden och bävade, bergens grundvalar darrade, de skakade, ty hans vrede var upptänd. Rök steg upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun, eldsglöd ljungade från honom. Han sänkte himlen och for ner, mörka moln var under hans fötter."

Jag ser framför mig Herren Gud på sin tron. Allt är under kontroll. Men så hörs det ett svagt rop från jorden. Ett ynkligt rop på hjälp från ett av Hans barn.

Oj, oj, oj - vem är det som rör vid Guds ögonsten? Då skakar själva jorden ty Herrens vrede är upptänd - och nåde den fiende som står i Hans väg. Sjukdom och plåga fly bort! Herren själv är på väg. Hans Ord banar sig väg genom himlarymderna och allt måste vika för det. Det vänder aldrig fåfängt tillbaka!

v 17-19
"Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig, han drog mig upp ur de stora vattnen. Han räddade mig från min starke fiende, från dem som hatade mig, ty de var starkare än jag. De överföll mig på min olyckas dag, men HERREN blev mitt stöd. Han förde mig ut på rymlig plats, han räddade mig, ty han har mig kär."

Det är så fantastiska ord, som balsam för min själ. Du kan vara hjälplös - helt hjälplös - fienden synes dig övermäktig men då kommer Jesus - och Han drar upp dig. Han kommer plötsligt från - som det verkar - ingenstans och drar upp dig. Fienden hatar dig men Jesus älskar dig. Han har dig kär.

Jesus har dig kär. Det är det enda svar din själ behöver. Det enda din tro behöver. En klippa som aldrig vacklar - en evig kärlek och ett fadershjärta som inte kan sitta still. Din Gud är en hjälte. Han kommer aldrig försent.

Han har dig kär. Han har hört ditt rop och Han kommer med frälsning under sina vingar.

1 kommentar: