lördag, april 18, 2009

Tänk om

Föreställ dig att Gud finns. Vidga ditt hjärta och sträck din tanke till att tro att Gud faktiskt finns till.

Gud finns. Han är inte ett påhitt.

Om detta enda påstående är sant... och om det dessutom är sant att han är positivt inställd till dig... då har du ingenting att vara rädd för.

Om det finns en som håller hela jorden i sin hand. Och om denne samme person är välvilligt inställd till dina böner. Då kan du sova tryggt.

"Den som vill nalkas Gud måste tro att han är till och att han lönar dem som söker honom."*

Så enkelt är det - och bli inte avskräckt av ordet "måste". Tänk istället så här: detta är det enda jag måste. Jag behöver inte bli en expert på komplicerade böner och religiösa åthävor. Det enda jag behöver är att tro på Guds existens och att han är så god och nådefull att det självklart lönar sig att vända sig till honom.

Han väntar på det. Ingenting kan göra Gud glad utom detta ena - att du vänder dig till honom med förväntan. Det är det han har väntat på - kanske i många långa ensamma år. Å, vad han väntar på en kram från sitt älskade barn. Det behöver inte ens vara en kram - bara ett litet leende, att du vänder ansiktet till honom och möter hans blick. Han längtar efter dig.Hebreerbrevet 11,6 i bibeln.

Inga kommentarer: