söndag, januari 10, 2010

Bilistens dilemma


Bilden ovan visar en korsning i närheten av vårt hem. Utanför bildens nedre kant går riksvägen.

När jag svänger av riksvägen (jag kommer från höger) möter jag omedelbart en korsning där jag har två alternativ - båda för mig hem men jag föredrar som regel den vänstra. Ibland uppstår emellertid ett delikat problem:

Som du kanske ser på bilden är vägen rakt fram avsmalnad och mötande trafik måste därför lämna företräde. Ja, eftersom avståndet fram till huvudvägen är mycket kort måste de faktiskt stanna redan när de ser att jag blinkar av från riksvägen. Men om jag svänger vänster i korsningen gäller en helt annan trafikregel - då är det plötsligt jag som ska lämna företräde.

Och det är här mitt dilemma uppstår. När jag svänger av från huvudvägen blinkar jag förstås höger och den väntande bilen har ingen aning om att jag avser svänga vänster direkt efteråt. Han står därför trofast och väntar tills han plötsligt blir varse att jag simultanblinkar och svänger vänster.

Vad händer då? Ja, visserligen förkortas hans väntetid något eftersom han kan börja köra med en gång men å andra sidan har han stått och väntat flera sekunder helt i onödan. Och sådant kan utlösa allvarliga fall av road rage!

Om jag noterar att det står en väntande bil brukar jag därför av hänsyn till denne välja att köra rakt fram. Detta förlänger förvisso hans väntetid men å andra sidan slipper han uppleva att jag trampar på honom. Om jag dessutom lyfter handen till tack när jag passerar gör jag hans upplevelse riktigt trevlig.

Men handlar jag rätt? Det mest effektiva både för mig och min medtrafikant vore ju att jag svängde vänster - då kan jag köra min föredragna väg och han slipper vänta så länge. Vad skulle du göra?

2 kommentarer:

Rune Lundblad sa...

Jag skulle stannat och gått fram och pratat med den mötande bilisten och så kunde vi kommit överens om vad som vore bäst att göra.

Eva S sa...

Jag förstår dilemmat precis, intressant och mycket problematiskt. Tack för info. Jag tror dock inte alla förstår. En del förenklar frågan och förväntar att en bilist i trafiken ska åka dit han/hon ska...,.. så mitt råd är: Sväng vänster.
Hur jag skulle göra har jag ingen aning om...