måndag, september 20, 2010

Antal röster kontra mandatfördelning


På valnatten skiljer det bara 7000 röster mellan å ena sidan Alliansen och å andra sidan Vänsterkartellen+SD.

Tyvärr missgynnas mindre partier vid mandatfördelningen. Jämför t.ex. fp och mp samt kd och sd. Det skiljer bara 0.1% av antal röster men ger ett helt mandats utslag. Och notera särskilt hur s tjänar 1.5% vid mandatfördelningen. (Även m vinner ett par extra mandat på småpartiernas bekostnad men Alliansen sammanlagt förlorar.)

Slutsats 1: Hade Alliansen ingått valteknisk samverkan skulle de ha haft riksdagsmajoriteten idag.
Slutsats 2: Några tiondelars förskjutning vid onsdagsrösternas räkning kan kanske svänga majoriteten i Alliansens favör.

Edit: Sådana här skevheter ska egentligen inte uppstå pga utjämningsmandaten. Antalet utjämningsmandat är m.a.o. för få.

Inga kommentarer: