lördag, juni 02, 2012

Han är min Gud!

Se, jag är Herren, allt kötts Gud. Skulle något vara omöjligt för mig? Jer 32:27


Inga kommentarer: