lördag, mars 15, 2008

Knapphet

"För knappa resurser fungerar prissystemet fint. Det balanserar efterfrågan och utbud. Men när man sätter pris på resurser som "inte tar slut", såsom en fil, skapar men i stället knapphet som inte fanns." Oscar Schwartz

Inga kommentarer: