Sidor

onsdag, juli 14, 2021

USAs vallagar

Ledamöter på flykt

Den republikanska majoriteten i Texas vill se en reformerad vallag och har därför lagt ett sådant förslag. Det finns en republikansk majoritet för lagförslaget men eftersom 2/3 av samtliga ledamöter måste närvara i kammaren för att en omröstning ska kunna genomföras så har demokraternas representanter helt sonika lämnat delstaten. Därigenom kan de blockera både omröstningen och lagändringen.

Demokraterna menar att de har moralisk rätt att på detta vis sätta sig över folkviljan eftersom lagförslaget sägs vara både rasistiskt och diskriminerande. Vita Husets pressekreterare hakar på genom att kalla lagförslaget det största hotet mot USAs demokrati sedan inbördeskriget och president Biden kallar Giorgias motsvarande lag "racially discriminatory" och en "vicious anti-voting law" och påstår att syftet med Texas lag är att så få som möjligt ska rösta.

Men eftersom jag har sommarlov har jag tagit mig tid att läsa Texas lagförslag och Bidens fågelskrämmeargumentation framstår inte direkt sannfärdig. Läs och avgör själv på vilket sätt denna lag skulle vara rasistisk.

I samma tal påstår också Biden att det har antagits sjutton delstatslagar som gör det svårare för amerikaner att rösta - men de springande punkterna i alla dessa lagförslag är dels det fullständigt självklara kravet på legitimation och dels uppstramning av reglerna runt brevröstning (altså inte förtidsröstning i vallokal, utan brevröstning. Möjligheten til förtidsröstning blir tvärtemot större, åtminstone i Texas.) I Sverige krävs det som regel legitimation för att kunna rösta, och brevröstning eller röstning genom ombud är strikt reglerat. Vid det senaste valet i USA skickades s.k. mail-in-ballots ut en masse, med liten eller ingen kontroll. Många fick därför fler än en brevröst och kunde därför teoretiskt sett rösta flera gånger, t.ex. genom att utge sig för att vara någon annan. Även icke-medborgare, eller avlidna personer, kunde erhålla sådana röstsedlar. När universal mail-in ballots kombineras med bristfällig legitimation bäddar man för misstanke om oegentligheter.

Som ett slags motförslag har demokraterna sin "For the People Act" (H.R. 1) som inskränker delstaternas rätt att bestämma sina egna vallagar (konstitutionellt tveksamt) men vars syfte framför allt sägs vara att göra det enklare att rösta för alla. Det låter ju bra men problemet är att alla som befinner sig i ett land ju inte ska ha rösträtt.

Även om jag har sommarlov så har jag inte tagit mig tid att läsa hela detta lagförslag men detta är några av de främsta invändningarna mot lagförslaget:

För det första blir man enligt lagförslaget automatiskt registrerad för att kunna rösta (ung. motsvarande upptagen i röstlängden) så fort man är i kontakt med myndigheterna (t.ex. tar körkort eller får socialbidrag.) Problemet med detta är förstås att även icke-medborgare på detta sätt kommer upptas i röstlängden. För det andra mildras krav på legitimation och verifiering av underskrifter och för det tredje kan vem som helst brevrösta - utan speciella skäl. Här kan du läsa fler argument emot denna lag från ett konservativt perspektiv, och här kan du läsa argument mot lagen från ett privat/frihets-perspektiv.

Sällan har skiljelinjen mellan demokrater och republikaner varit tydligare. Demokraterna vill att alla röster ska räknas. Republikanerna vill att alla medborgares giltiga röster ska räknas.

Inga kommentarer: